Schieten


Schieten en disiplines

Mensen in het bezit van een verlof of jachtakte die hun vaardigheid willen bijhouden of zich verder willen bekwamen, zijn bij ons aan het juiste adres. U kunt zelf de baan op om te schieten of u kunt instructie (op afspraak) krijgen. Tonny Bosch schiet vanaf zijn 13e jaar, heeft diverse nationale en internationale (EK/WK) wedstrijden geschoten en geeft al ruim 30 jaar les. Hij brengt u verder met zijn instructie.
De kleiduivenschietsport kent diverse disciplines. Voor de volgende disciplines kunt u bij ons terecht:

  • - Olympisch Skeet
  • - Sporting Skeet
  • - Sporting Trap
  • - Compak parcours
  • - Jachtbaantje (geen officiële discipline)

Olympisch Skeet

Van de kleiduivendisciplines is Skeet de discipline waarin Nederland internationaal succesvol is. Bij Skeet staan op een afstand van 36,8 meter van elkaar, een hoog huis (links) en een laag huis (rechts). In elk van deze huizen staat een machine die de kleiduiven werpt (68 meter). De schutter neemt steeds een andere positie in (op totaal 8 posten) ten opzichte van de te schieten kleiduif (die altijd in dezelfde volgorde wordt geschoten). Deze schietposten liggen in een halve cirkel. De schutter roept zijn/haar kleiduif af door “pull” te roepen voor het hoge huis en door “mark” te roepen voor het lage huis.
Een ronde Olympisch Skeet bestaat uit 25 duiven, verdeeld over de posten 1 tot en met 8
in de volgorde:
post 1: hoog, doublet (hoog/laag)
post 2: hoog, doublet (hoog/laag)
post 3: hoog, doublet (hoog/laag)
post 4: hoog, laag
post 5: laag, doublet (laag/hoog)
post 6: laag, doublet (laag/hoog)
post 7: doublet (laag/hoog)
post 4: doublet (hoog/laag), doublet (laag/hoog)
post 8: hoog, laag

Sporting Skeet

In tegenstelling tot Olympisch Skeet, mag bij Sporting Skeet ook dubbel worden geschoten op “enkele” duiven, zijn er geen doubletten op post 3 en 4 en zijn er helemaal geen duiven op post 8. Bovendien vliegen de duiven – ze komen ongetimed – in vergelijking met het Olympisch Skeet iets langzamer en bedraagt de vluchtafstand van de duiven 60 to 65 meter. Voor het schieten is maximaal 28 gram hagel 7 toegestaan; 4 gram meer dan bij het Olympisch Skeet. Een ander verschil is nog dat de shoot-off op post 2 wordt geschoten in plaats van op post 4.
Een ronde Sporting Skeet bestaat uit 25 duiven, verdeeld over de posten 1 tot en met 7
in de volgorde:

post 1: enkel hoog, enkel laag, doublet hoog/laag;
post 2: enkel hoog, enkel laag, doublet hoog/laag;
post 3: enkel hoog, enkel laag;
post 4: enkel hoog, enkel laag;
post 5: enkel hoog, enkel laag, doublet laag/hoog;
post 6: enkel hoog, enkel laag, doublet laag/hoog;
post 7: enkel hoog, enkel laag, doublet laag/hoog, enkel laag.


Sporting Trap

In tegenstelling tot Olympisch Trap, liggen de schietpunten bij Sporting Trap in een radius op 11 in plaats van 15 meter achter de machine en staat de machine bij Sporting Trap op de plaats van machine 8 bij Olympisch Trap. De duiven vliegen minder ver (65 tot 70 meter) en worden onder een kleinere hoek geworpen, zowel horizontaal als verticaal. De gemiddelde hoogte van de door de duif te volgen baan is 2,5 meter maar de hoogte op 10 meter voor de werpmachine(s) mag niet minder dan 1,5 meter en niet meer dan 3,5 meter bedragen. Bij Sporting Trap is maximaal 28 gram hagel 5 toegestaan.

 

Kleiduivenparcours Compac

Bij Kleiduivenparcours Compac bestaat het gebied waarin de kleiduiven mogen “vliegen” uit een rechthoek met een breedte van ongeveer 40 meter en een diepte van 25 meter. Per parcours moeten er minstens 6 machines aanwezig zijn. De vliegrichting van de duiven dient zo gevarieerd mogelijk te zijn, waarbij een aantal vliegrichtingen verplicht zijn, namelijk:

ten minste 1 dwarsende duif van links naar rechts
ten minste 1 dwarsende duif van rechts naar links
ten minste 1 maar maximaal 2, afgaande duiven

Er wordt geschoten vanuit 5 poortjes die rechtlijnig naast elkaar staan, door 5 schutters na elkaar. Het aantal te schieten duiven per ronde bedraagt 25 duiven; dus iedere schutter schiet per post 5 duiven waarvan de eerste 3 schoten enkele duiven zijn, waarop dubbel mag worden geschoten, en als laatste een doublet op schot of een doublet simultaan (gelijktijdig geworpen duiven).Ook bij Kleiduivenparcours Compac mogen alle typen kleiduiven worden gebruikt, zoals battue, mini’s, midi’s, rabbits, enzovoorts.
Bron: KNSA
Jachtbaantje.
Op ons jachtbaantje worden duiven gepresenteerd zoals u dat van de jachtopleiding gewend bent, dus de afgaander, de hoge inkomer, de rabbit, en dwarse duiven van links en rechts. Maar pas op, er vliegt altijd een vreemde eend in de bijt.